Peak Shaving

Střídače IMEON lze použít ke snížení účtů uživatele za energii i zatížení rozvodné sítě inteligentní kompenzací množství energie požadované ze sítě v době energetické špičky. Toho lze dosáhnout pomocí technik přesouvání zátěže, ale střídače IMEON jdou ještě o krok dál a využívají modely spotřeby vytvořené umělou inteligencí, které zajišťují, aby bylo v baterii uloženo odpovídající množství energie, které odpovídá potřebám dané lokality.