IoT-Imeon

Připojené

Solární střídač IMEON vás přenese do nové dimenze střídačů určených pro fotovoltaiku. IMEON je mnohem víc než pouhý solární střídač, patří do rodiny připojených objektů (loT nebo IDO)!

Níže je uveden výňatek z Wikipedie, který definuje internet věcí.

“Doporučení, Přehled internetu věcí (ITU-T Y.2060), červen 2012, § 3.2.2 , Mezinárodní definice (Mezinárodní telekomunikační unie) definuje internet věcí jako “globální infrastrukturu pro informační společnost, která umožňuje pokročilé služby propojením objektů (fyzických nebo virtuálních) pomocí stávajících nebo vyvíjejících se interoperabilních informačních a komunikačních technologií”. Mezinárodní telekomunikační unie uvádí, že díky využití identifikace, sběru dat, zpracování a komunikačních schopností IDO plně využívá objekty k poskytování služeb všem druhům aplikací a zároveň zajišťuje splnění požadavků na bezpečnost a ochranu soukromí. Nakonec konstatuje, že v širším smyslu lze na internet věcí nahlížet jako na koncept s důsledky pro technologie a společnost. IDO je tedy “síť sítí, která prostřednictvím standardizovaných a jednotných systémů elektronické identifikace a mobilních bezdrátových zařízení umožňuje přímou a jednoznačnou identifikaci digitálních entit a fyzických objektů, a tím i možnost vyhledávat, ukládat, přenášet a zpracovávat související data bez přerušení mezi fyzickým a virtuálním světem”.

Solární střídač IMEON je připojen k webu a má možnost komunikovat s ostatními objekty. Týmy společnosti IMEON ENERGY neustále vyvíjejí nové aplikace a partnerství pro interakci s novými objekty. Probíhá vývoj, aby solární střídač IMEON mohl komunikovat se spotřebiči, jako jsou pračky, sušičky, termostaty a systémy domácí automatizace, a ovládat je.