autonomie energetique

Energetická soběstačnost

Autonomie vašeho domova je nyní možná! Díky solárnímu řešení vlastní spotřeby IMEON s úložištěm je možné snížit závislost na historických dodavatelích elektřiny výrobou vlastní obnovitelné energie.

Energetická autonomie: pro autonomní dům

Globální oteplování je v dnešní době velmi důležitým tématem a je třeba na něj v zájmu budoucích generací naléhavě reagovat. Jedním z nejdůležitějších kritérií tohoto globálního oteplování je nárůst spotřeby uhlíkové energie ve světě. Za posledních 20 let se celosvětová spotřeba uhlíkové energie zdvojnásobila. Kromě toho se cena elektřiny za kWh každé čtvrtletí zvyšuje.

Řešením těchto problémů je dosažení energetické autonomie. Energetická nezávislost je schopnost oddělit se od dodavatelů elektřiny výrobou vlastní obnovitelné energie.

Hybridní střídač IMEON, který je univerzální jednotkou s regulátorem MPPT, nabíječkou baterií, zabezpečeným výstupem a vstupem do veřejné sítě, je ideálním systémem pro zcela autonomní dům.

Hybridní střídač je totiž schopen v reálném čase řídit využívání různých zdrojů energie, které jsou k dispozici pro zásobování připojených spotřebitelů. Na rozdíl od tradičních střídačů na trhu, které dodávají veškerou solární elektřinu, aniž by se spokojily se znalostí spotřeby domu, hybridní střídač IMEON využívá pouze solární produkci potřebnou k zajištění spotřeby po jejím změření. Přebytečná solární energie se použije k dobíjení baterie. V případě nadprodukce (nízká spotřeba a plná baterie) je také možné, aby střídač nedodával elektřinu do veřejné sítě. V takovém případě střídač automaticky upraví regulátor MPPT tak, aby snížil výrobu.

Tento proces umožňuje rozložení využití vyrobené energie, a tedy její využití ve večerních hodinách vybitím baterie, kdy již solární produkce nestačí pokrýt spotřebu budovy. Míra samovýroby se proto zvýší, aby se u autonomního domu co nejvíce přiblížila 100 %.

se díky integrované umělé inteligenci (AI), která mu umožňuje rozhodovat, dokáže naučit i spotřební zvyklosti domu a přizpůsobit tak toky spotřeby tak, aby se dále zvýšila energetická autonomie domu a maximálně se využila bezplatná elektřina.