Freedom Won

Aplikace « Freedom Won » Battery umožňuje komunikaci a provoz solárních hybridních střídačů IMEON s bateriemi značky Freedom Won.

Aplikace « Freedom Won », integrovaná do operačního systému IMEON OS ONE, je skutečnou novinkou vyvinutou společností IMEON ENERGY a je zdarma k dispozici uživatelům, kteří mají hybridní střídač IMEON.

Díky této aplikaci jsou následující reference značky Freedom Won kompatibilní s hybridními měniči IMEON, pokud je aplikace aktivní:

  • Freedom Lite HOME 5/4
  • Freedom Lite HOME 10/7
  • Freedom Lite HOME 15/11
  • Freedom Lite HOME 20/14
  • Freedom Lite HOME 30/21
  • Freedom Lite HOME 40/28
  • Freedom Lite HOME 60/42
  • Freedom Lite HOME 80/56

Další informace o bateriích Freedom Won najdete na tomto odkazu.

O společnosti Pylontech:

Jihoafrická společnost Freedom Won byla založena v roce 2011, kdy představila svůj první prototyp baterie určený k přeměně spalovacího vozu na elektromobil (Jeep Grand Cherokee Freedom1). Od tohoto prvního prototypu přestavěla jihoafrická společnost mnoho dalších spalovacích vozidel na elektrická.
Typ lithiových baterií, které společnost používá pro své automobily, se ukázal být natolik úspěšný, že se zakladatelé společnosti rozhodli použít je k vývoji řešení pro statické skladování energie. První uvedení těchto řešení pro ukládání energie do provozu začalo v roce 2014 a v roce 2015 společnost Freedom Won uvedla na trh novou baterii Freedom Lite.

O společnosti IMEON ENERGY:

Společnost IMEON ENERGY je mnohem více než jen výrobcem hybridních solárních střídačů, neustále vyvíjí nové aplikace a pracuje na tématech souvisejících s umělou inteligencí s cílem zlepšit výkon svých řešení a spokojenost uživatelů hybridních střídačů IMEON.

Kontaktujte nás pro více informací o našich aplikacích