IMEON X-Home ESS Technické specifikace

Stáhnout

X-Home 3

X-Home 9

SÍŤ

Jmenovitý výkon

3 kW

9 kW

Napětí / frekvence

230 Vac / 50 Hz

3/N/PE, 230/400 Vac / 50 Hz, 60 Hz

Vstřikování do sítě

konfigurovatelné

Priority zdrojů energie

konfigurovatelné

Smart-Meter

100 A (volitelné rozšíření)

SOLAR

Maximální instalovaný výkon

4 kWc

12 kWc

Počet vstupů MPPT

1

2

Rozsah napětí MPPT

120 – 480 Vdc

380 – 750 Vdc

Maximální proud

13 A

13 A

Maximální napětí

560 Vdc

850 Vdc

BATERIE

Typ buňky

lithium, železo, fosfát (LiFeP04)

Uložená energie

7.2 kWh

19.2 kWh

Rozsah napětí

45 – 54 Vdc

45 – 54 Vdc

Maximální zatěžovací výkon

3 kW

9 kW

Doporučený proud

0.5 C

Maximální proud

1 C

Maximální účinnost zatížení

93 %

93 %

Nabíjení baterie

konfigurovatelné

Vybíjení baterie

konfigurovatelné

Počet cyklů*

6000

BACK-UP

Dostupnost

Standard

Volitelné

Temps de transfert

13 ms

2 s

Jmenovitý výkon

3 kW

9 kW

Napětí / frekvence

230 Vac / 50 Hz

3/N/PE, 230/400 Vac, 50 Hz, 60 Hz

Jmenovitý proud (na fázi)

13 A

13 A

ELEKTRICKÉ OCHRANY

Síť

Svodič zemního svodu, svodič bleskových proudů

Solar

Odpojovač(e), pojistka(y), bleskojistka(y)

Baterie

Jistič stejnosměrného proudu

Back-up

Přerušovač zemního spojení, spínač zdroje

OBECNÉ SPECIFIKACE

Třída ochrany

IP 55 (venkovní nebo vnitřní instalace)

Rozměry (mm)

1050*700*930

1150*1200*1300

Hmotnost

270 kg

560 kg

Technologie

TL(bez transformátoru)

Komunikace

CAN / Suchý kontakt / Modbus / ETH / Option LTE/ mise à jour Over-The-Air

Podmínky použití

Obsah vlhkosti : 0 à 100%, Teplota: -30 à +60°C

Záruka

10 let*

(*) Liší se v závislosti na provozních podmínkách – údaje jsou uvedeny za standardních zkušebních podmínek : max. proud 0,5C, 25°C, 80% DOD – Viz záruční podmínky