retrofit system

Retrofit System

Tato aplikace umožňuje pomocí řešení IMEON přidat baterie ke stávající fotovoltaické instalaci s vlastním solárním střídačem.

Vizualizace aplikace Retrofit System

Aplikace « Retrofit system », integrovaná do operačního systému IMEON OS ONE, je skutečnou novinkou vyvinutou společností IMEON ENERGY a je k dispozici uživatelům, kteří mají hybridní střídač IMEON.
V různých případech může být vhodné doplnit fotovoltaickou instalaci o akumulační systém:

V prvním případě bylo solární zařízení původně určeno k dodávce elektřiny do veřejné distribuční sítě (s cílem prodat tuto energii dodavateli energie), ale smlouva o odběru končí. V tomto případě je zajímavé mírně upravit původní instalaci tak, aby se výroba přiváděla do vybavené budovy, a přidat baterie prostřednictvím střídavé spojky, aby se zvýšila míra vlastní spotřeby a autonomie vybaveného místa vůči síti. Tato situace bude v příštích letech stále častější, protože zavedení výkupních cen za elektřinu vyrobenou fotovoltaickými zařízeními v letech 2000-2008 vedlo k masivnímu rozšíření solárních systémů připojených k síti. Postupně budou končit smlouvy na prodej energie z těchto zařízení.

Ve druhém případě bylo solární zařízení původně navrženo pro vlastní spotřebu bez akumulace, ale fotovoltaický výkon byl předimenzován a značné množství solárních kWh je dodáváno do sítě s malou nebo žádnou přidanou hodnotou. V tomto případě přidání baterií zvyšuje míru vlastní spotřeby objektu a dává uživateli možnost zlepšit autonomii jeho budovy s ohledem na veřejnou distribuční síť elektrické energie. Současně lze zlepšit dobu návratnosti.

V každém případě jsou střídače IMEON nainstalované na střídavý proud kompatibilní se všemi značkami a modely solárních střídačů ongrid (připojených k síti). Pro realizaci stačí nainstalovat inteligentní měřič na elektrický panel v budově. Když inteligentní měřič zjistí, že do sítě odchází více energie (výroba než spotřeba), začne střídač IMEON nabíjet baterie (aby přebytek energie nabil, místo aby ji dodával do sítě). Když inteligentní měřič zjistí, že je elektřina odebírána ze sítě (spotřeba převyšuje výrobu), hybridní střídač IMEON začne dodávat energii ze solárního zařízení nebo z baterií, aby se zabránilo odběru ze sítě.

Instalace druhého inteligentního měřiče (volitelně) umožňuje vizualizovat výrobu dodatečně instalovaného střídače na monitorovací platformě IMEON ONLINE.

Důležité je, že použití střídače IMEON k doplnění solární instalace o baterie umožňuje zachovat napájení v případě výpadku veřejné sítě (prostřednictvím konektoru AC Backup střídače IMEON).

Společnost IMEON ENERGY není jen výrobcem hybridních solárních střídačů, ale neustále vyvíjí nové aplikace a pracuje na tématech souvisejících s umělou inteligencí, aby zlepšila výkon svých řešení a spokojenost uživatelů hybridních střídačů IMEON.

Kontakt pro více informací o našich aplikacích.