Lithiová baterie

V posledních letech se ve fotovoltaických systémech pro vlastní spotřebu stále častěji používají lithiové baterie (NMC, Life PO4, LMO...). Důvodů je celá řada: díky objemu došlo k výraznému poklesu ceny, životnost je dlouhá a účinnost je mnohem vyšší než u olověných akumulátorů. Jsou však také lehčí, méně objemné a mají lepší energetickou hustotu.

Životnost lithiové baterie se pohybuje v závislosti na výrobci mezi 3 000 a 6 000 cykly při 80 % DOD. V případě systému s vlastní spotřebou by optimální provoz měl být jeden cyklus na jeden den provozu. Nabíjení se provádí přebytkem elektřiny vyrobené během dne a vybíjení večerní a noční spotřebou. Životnost lithiové baterie se tak pohybuje mezi 8 a 16 lety. Tyto životnosti uváděné výrobci je třeba upravit, protože jsou výsledkem testů prováděných za standardních podmínek, tj. bez vysokých teplot a bez vysokých nabíjecích a vybíjecích proudů, které mají negativní vliv.