Monitoring

Uživatelé fotovoltaické instalace vybavené hybridním střídačem IMEON mohou sledovat provoz svého systému několika způsoby:

Pokud je instalace připojena k webu, může se uživatel přihlásit k webovému portálu IMEON ENERGY ze svého počítače, tabletu nebo chytrého telefonu.

Na této webové monitorovací platformě bude mít uživatel vzdálený přístup ke všem historickým údajům svého systému vlastní spotřeby: výroba elektřiny vyrobená fotovoltaickým zařízením, podíl výroby spotřebované přímo, podíl výroby uložené v bateriovém parku, podíl výroby elektřiny ze solárních panelů dodané do veřejné distribuční sítě.