baisse-de-la-facture-1024x576-1

Úspory

Instalací řešení IMEON ENERGY pro solární vlastní spotřebu dosáhne uživatel významných úspor energie a úměrně tomu sníží své účty za elektřinu.

Vlastní solární spotřeba je udržitelný způsob, jak se chránit před předpokládaným růstem účtů za elektřinu v následujících letech. S dobře dimenzovaným řešením fotovoltaické vlastní spotřeby je možné snížit spotřebu elektrické energie v domácnosti o 20 % až více než 80 %.

Hybridní střídače IMEON pro vlastní spotřebu solární energie se přizpůsobují rozpočtu uživatelů. Zpočátku je totiž možné vybavit se zařízením IMEON 3.6 nebo 9.12 bez baterií, aby se omezila počáteční investice, a později instalaci modernizovat a doplnit o úložiště (olověné nebo lithiové baterie). U solárních zařízení na odlehlých místech je však nutné používat baterie.

U solárních zařízení s vlastní spotřebou připojených k síti, pokud uživatel nezná přesně svou spotřebu elektřiny, a je proto obtížné optimálně dimenzovat potřebnou kapacitu baterií, může být rozumné zahájit vlastní spotřebu bez baterií. To se často stává u nových budov, kde je obtížné předvídat profil spotřeby. Instalatér může nainstalovat hybridní střídač IMEON bez baterií a počkat jeden rok provozu, aby zjistil podíl výroby elektřiny, kterou sám nespotřebuje, a podle tohoto parametru dimenzovat úložiště.

Doplnění solárního systému pro vlastní spotřebu o baterie nebude vyžadovat žádné zásadní úpravy. Stačí přidat odpojovač baterie a potřebné pojistky pro ochranu úložiště. Díky modularitě svých řešení umožňuje IMEON ENERGY šetřit energii co největšímu počtu lidí.

Vzhledem k tomu, že životnost solárních modulů je zpravidla delší než 30 let,investice do fotovoltaického systému je volbou, která uživateli umožní dosáhnout dlouhodobých úspor energie.