Fotovoltaické panely

Solární panely, známé také jako fotovoltaické moduly, se skládají ze sériově zapojených článků. Přeměňují sluneční světlo na elektřinu.
Výkon fotovoltaických panelů, a tedy jejich účinnost je zásadní. Jedná se o procento světelné energie skutečně přeměněné na elektřinu. Tato výtěžnost závisí především na komponentech použitých k jejich výrobě. Existují tedy různé typy solárních fotovoltaických panelů:
– Panely vyrobené z monokrystalických křemíkových článků, které mají velmi dobrou výtěžnost, řádově 11 až 20 %.
– Panely vyrobené z polykrystalických křemíkových článků s účinností kolem 10 až 15 %.
– Tenkovrstvé solární panely CIS (měď, indium, selen) bez křemíku. Jedná se o novou generaci solárních panelů. Jejich účinnost 9 až 11 % je na tenkovrstvé články poměrně vysoká.
– Solární panely složené z tenkovrstvých amorfních křemíkových článků. Jejich výhodou je, že pracují s nízkou hladinou osvětlení, ale jejich účinnost je nejnižší. Řádově 4 až 9 %.

Výběr solárních panelů je proto důležitým prvkem projektu.