Imeon inverter baisse photovoltaique

Nižší ceny fotovoltaiky

Náklady na solární elektřinu vyráběnou fotovoltaickými zařízeními neustále klesají. Tento pokles je způsoben především několika faktory, mezi něž patří:

  • úspory z rozsahu spojené s nárůstem objemu výroby všech komponentů potřebných k provozu solárního zařízení.
  • zlepšení celkové účinnosti solárních zařízení, a to jak z hlediska modulů, tak střídačů a baterií.
  • příchod hybridních střídačů IMEON na trh, které zvýšily výkon fotovoltaických zařízení s úložištěm pro výrobu solární elektřiny až o 30 %.

Tyto různé body vedly ke čtyřnásobnému snížení nákladů na kWh solární elektřiny během pěti let. Solární elektřina se pak stane konkurenceschopnou a dosáhne síťové parity.

Parity sítě je dosaženo, když se cena kWh vyrobené fotovoltaickým zařízením stane konkurenceschopnou s cenou konvenčních zdrojů energie.

Díky výše uvedeným prvkům již bylo v mnoha zemích dosaženo parity sítě, a to včetně zemí, jako je Německo, které nemají příliš příznivý sluneční svit. S rostoucí cenou fosilních paliv bude postupně celosvětově dosaženo parity sítě a solární elektřina bude upřednostňována před ostatními energiemi.