Imeon inverter hausse electricite

Rostoucí ceny energií

Neustálý nárůst světové populace, stále se zvyšující poptávka po spotřebě v rozvíjejících se zemích a nárůst počtu elektrických spotřebičů v jedné domácnosti v tzv. vyspělých zemích výrazně zvýšily světovou poptávku po energii.

Na druhou stranu fosilní zdroje energie (ropa, plyn, uran atd.) ubývají. Podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA) se při zohlednění nárůstu světové populace na více než 9 miliard během 40 let sníží zásoby ropy a zemního plynu do roku 2030 o 40 až 60 %.

Stejně jako u všech existujících “trhů” povede pokles nabídky (rezerv) v kombinaci s nárůstem poptávky nevyhnutelně ke zvýšení cen.

Naproti tomu zásoby obnovitelných energií nejsou z definice nijak omezené a sluneční energii lze využívat na celém povrchu zeměkoule.