imeon application peak shaving

Peak Shaving

Aplikace « Peak Shaving » umožňuje omezit spotřebu elektrické energie ve veřejné distribuční síti. V některých případech lze tuto aplikaci využít k uzavření smlouvy s dodavatelem elektřiny na nižší úroveň výkonu, než jaká je skutečně požadována.

Obrázek aplikace Peak Shaving

Aplikace « Peak Shaving », integrovaná do operačního systému IMEON OS ONE, je skutečnou novinkou vyvinutou společností IMEON ENERGY a je zdarma k dispozici uživatelům, kteří mají hybridní střídač IMEON.

Hybridní střídače IMEON se prodávají s příslušenstvím nazvaným « Smart-Meter ». Toto příslušenství je měřič, který měří množství energie odebrané z veřejné distribuční sítě nebo dodané do ní a naměřené údaje v reálném čase přenáší do hybridního střídače. V rozhraní této aplikace uživatel nastaví odběr energie ze sítě, od kterého začne střídač dodávat energii (ze solárních panelů a/nebo z baterie, pokud je energie k dispozici) do vybavené budovy tak, aby nebyla překročena naprogramovaná hodnota odběru ze sítě. Pokud je například hodnota nastavená v aplikaci 1000 W, střídač IMEON udělá vše potřebné, aby kompenzoval dodatečnou spotřebu prostřednictvím solárních panelů a/nebo baterií. Kompenzace výkonu je samozřejmě omezena výkonem instalovaného střídače, např. IMEON 3.6 kompenzuje maximálně 3 kW a IMEON 9.12 může kompenzovat až 9 kW. Jelikož je tato kompenzace založena na měření provedeném inteligentním měřičem, lze se vyhnout vývozu energie do sítě. Pokud je však tento vývoz v zájmu uživatele systému, je možné povolit dodávku energie do sítě.

Pokud je hodnota spotřeby nastavená v aplikačním rozhraní 0 W, střídač se pokusí kompenzovat případnou spotřebu v síti. Možnost nastavení této hodnoty poskytuje větší flexibilitu a umožňuje splnit složitější technické požadavky.

Společnost IMEON ENERGY není jen výrobcem hybridních solárních střídačů, ale neustále vyvíjí nové aplikace a pracuje na tématech souvisejících s umělou inteligencí, aby zlepšila výkon svých řešení a spokojenost uživatelů hybridních střídačů IMEON.

Contactez-nous pour plus d’informations sur nos applications.