Imeon app multistacking

Imeon Multistacking

Tato aplikace umožňuje paralelní instalaci více střídačů IMEON (na straně konektoru) pro zvýšení výkonu instalace pro komerční a malé průmyslové projekty.

Schéma fungování systému Multistacking

Aplikace “Multistacking”, integrovaná do operačního systému IMEON OS ONE, je skutečnou inovací vyvinutou společností IMEON ENERGY a je k dispozici zdarma uživatelům, kteří mají hybridní střídač IMEON.

Hybridní střídače vyráběné společností IMEON ENERGY jsou dodávány s “SMART-METER”, který v reálném čase měří množství energie odebrané ze sítě a dodané do sítě. Toto měření je následně přeneseno do střídače, který hodnotu sdělenou SMART-METERem kompenzuje odesláním energie do konektoru “Grid Connection” nebo zahájením nabíjení akumulátorové baterie.

Pokud je na místě instalován střídač daného výkonu, nikdy nebude schopen kompenzovat vyšší hodnotu spotřeby, než je jeho jmenovitý výkon. Například střídač IMEON 9.12 nebude nikdy schopen kompenzovat více než 9 kW, takže pokud je instalován na místě, které v “čase T” spotřebovává 21 kW, chybějících 12 kW bude odebráno z veřejné distribuční sítě.

Aby se zabránilo příliš velkému odběru energie ze sítě, je možné instalovat až šest hybridních střídačů IMEON paralelně k síti a připojit je k jednomu Smart-Meteru. Tento inteligentní měřič bude odesílat informace o spotřebě do skupiny střídačů, která bude pracovat koordinovaně a bude se chovat, jako by se jednalo o jeden střídač s vyšším výkonem. Smart-Meter bude připojen ke všem střídačům pomocí specifického vedení. Tímto způsobem je možné s hybridními střídači IMEON kompenzovat okamžitou spotřebu až 54 kW. Je důležité si uvědomit, že výstupy AC Backup nelze paralelně spojovat.

Společnost IMEON ENERGY není jen výrobcem hybridních solárních střídačů, ale neustále vyvíjí nové aplikace a pracuje na tématech souvisejících s umělou inteligencí, aby zlepšila výkon svých řešení a spokojenost uživatelů hybridních střídačů IMEON.

Kontakt pro více informací o našich aplikacích.