WATER HEATER

Tato aplikace umožňuje střídači IMEON zapnout ohřívač vody v domě, když zjistí nadměrnou solární produkci, aby se zvýšila míra vlastní spotřeby a autonomie domu.

Obrázek rozhraní ohřívače vody

Aplikace “Ohřívač vody”, integrovaná do operačního systému IMEON OS ONE, je skutečnou novinkou vyvinutou společností IMEON ENERGY a je zdarma k dispozici uživatelům, kteří mají hybridní střídač IMEON.

Aby se solární zařízení pro vlastní spotřebu co nejrychleji amortizovalo, je nezbytné spotřebovat maximum energie vyrobené fotovoltaickým zařízením, protože elektřina dodávaná do veřejné distribuční sítě je velmi málo ceněna, pokud vůbec. Aplikace “Ohřívač vody” byla vyvinuta s cílem maximalizovat míru vlastní spotřeby. Princip fungování je jednoduchý: když Smart-Meter zjistí přebytek solární produkce (solární produkce je vyšší než spotřeba budovy), střídač IMEON sepne své interní relé, na které instalatér předtím napojil ohřívač vody v domě. Ohřívač vody se pak spustí a využije solární kWh, která by bez aktivace aplikace byla dodána do veřejné sítě. Tento princip, nazývaný také “regulace zátěže”, se rovná vytvoření “solární hodiny mimo špičku”. Tato aplikace funguje pro běžné elektrické ohřívače vody, neměla by se používat u termodynamických ohřívačů vody, jejichž ohřívací cykly se nesmí přerušovat. Pro správný provoz je nutné dodržovat doporučení pro zapojení uvedená v oficiální dokumentaci IMEON ENERGY. Zapojení, které je třeba provést pro provoz této aplikace, se může lišit podle typu tarifu elektřiny (např. ve Francii v době špičky a mimo špičku).

Společnost IMEON ENERGY není jen výrobcem hybridních solárních střídačů, ale neustále vyvíjí nové aplikace a pracuje na tématech souvisejících s umělou inteligencí, aby zlepšila výkon svých řešení a spokojenost uživatelů hybridních střídačů IMEON.

Pro více informací o našich aplikacích nás kontaktujte.