hodnoty a vize

Ve společnosti IMEON ENERGY jsme přesvědčeni o ekologickém a ekonomickém významu solární samospotřeby. Chceme podpořit přechod k energetice. Za tímto účelem jsme vyvinuli řadu hybridních solárních střídačů IMEON.

Ve společnosti IMEON ENERGY jsme přesvědčeni o ekologickém a ekonomickém významu vlastní spotřeby. Proto jsme vyvinuli řadu řešení, která splňují specifická očekávání tohoto trhu.

Hodnoty, kolem kterých se společnost rozvíjí:

Energie pro všechny: neustále vyvíjet naše řešení s cílem dosáhnout všude na světě stále nižší ceny za kWh solární energie a bojovat tak proti energetické nejistotě.

  • Udržitelný rozvoj: zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie v celosvětovém energetickém mixu prostřednictvím řešení, která umožňují optimální integraci těchto obnovitelných zdrojů energie do distribučních sítí.
  • Energetická nezávislost díky vlastní spotřebě: volba řešení IMEON je zodpovědný a občanský čin, který vám umožní osvobodit se od konvenčních zdrojů energie. Řešení IMEON nabízí uživatelům možnost “energetické nezávislosti”.

Společnost IMEON ENERGY je odhodlána dlouhodobě doprovázet energetickou transformaci vývojem řady inteligentních a škálovatelných solárních střídačů určených pro fotovoltaickou vlastní spotřebu.