O společnosti imeon energy

Po několika letech výzkumu a vývoje vyvinula společnost IMEON ENERGY, francouzský výrobce solárních střídačů, inovativní elektronický systém IMEON, který umožňuje autonomní provoz domácnosti díky inteligentnímu využití solární instalace ve spojení s bateriemi.

Společnost IMEON ENERGY, francouzský výrobce solárních střídačů, vyvinula inovativní elektronický systém IMEON, který umožňuje autonomní provoz domácnosti díky inteligentnímu využití solární instalace ve spojení s bateriemi.

Díky vyvinutému řešení je solární energie kompatibilní s domácím nebo terciárním využitím, protože zvyšuje výnos fotovoltaických zařízení a snižuje náklady na kWh vyrobené elektřiny. Technologie vyvinutá společností IMEON ENERGY je výsledkem několikaletého výzkumu a vývoje a je chráněna mezinárodním patentem.

Společnost IMEON ENERGY byla založena v roce 2013 a v současné době prodává své solární střídače pro vlastní spotřebu ve více než 70 zemích prostřednictvím přibližně 30 předních distributorů na příslušných trzích. Více než 90 % obchodů společnosti se vyváží a 20 % obratu se vynakládá na výzkum a vývoj.

Díky své integrované konstrukční kanceláři společnost IMEON ENERGY jasně vyjadřuje svou touhu po neustálých inovacích, aby mohla trhu nabídnout řadu výrobků, které jsou stále spolehlivější a účinnější. To znamená inteligentní, propojené a škálovatelné solární střídače, které optimalizují návratnost investice do solární instalace.

Společnost zavedla strategii blízkosti ke svým zákazníkům, aby jim mohla nabídnout optimální a pohotovou podporu otevřením místních servisních středisek (Evropa, Jižní Afrika a Asie-Pacifik). Stejně tak má společnost dva výrobní závody, ve Francii a v Asii, aby zajistila optimální logistiku a uspokojila rostoucí poptávku na trhu.

Díky významnému rozvoji a technologickému průlomu, kterého dosáhla, získala společnost IMEON ENERGY v roce 2017 ocenění FrenchTech, které se uděluje francouzským společnostem, jež splňují kritéria inovací a nadměrného růstu.

Společnost IMEON ENERGY je přesvědčena o významu našich řešení i o nezvratnosti energetického přechodu a vybavila své sídlo fotovoltaickým systémem s akumulací, který umožňuje energetickou nezávislost jejích budov.