smart-meter-triphase

Smart meter triphasé

Solární střídače IMEON mají bezpečný výstup nazvaný “AC Output”, který umožňuje zachovat napájení připojených spotřebitelů v případě výpadku veřejné elektrické sítě. Tento výstup má však stanoven maximální výkon, který nesmí být překročen. Tento limit specifikace zavazuje instalatéra hybridního systému k úpravě hlavního elektrického panelu budovy v případě, že celková spotřeba budovy překročí specifikaci tohoto výkonu.

Třífázový inteligentní měřič připojený k solárním střídačům IMEON je instalován na vstupu hlavního elektrického panelu budovy a měří celkovou spotřebu elektřiny v budově. Tyto informace o spotřebě energie jsou pak prostřednictvím digitální komunikace odesílány do fotovoltaického střídače, který v reálném čase řídí dodávku solární energie do místní elektrické sítě (elektrická síť budovy za třífázovým inteligentním měřičem). Cílem je, aby se výkon měřený třífázovým inteligentním měřičem neustále blížil hodnotě 0 W, což znamená, že spotřeba energie z veřejné elektrické sítě je nulová, a proto se míra vlastní výroby blíží 100 %.

Třífázový inteligentní měřič pro solární střídače umožňuje udržovat část potřebné spotřeby na zajištěném střídavém výstupu, jako je osvětlení, lednice, mrazák, roleta…, který bude nadále zásobován v případě výpadku veřejné elektrické sítě. Ostatní spotřebiče v domě zůstávají z hlediska elektrické pozice beze změny a v případě fotovoltaické výroby a dostupné baterie budou napájeny hybridním střídačem.

Spotřebiče připojené k zabezpečenému “AC výstupu” i spotřebiče připojené za třífázovým inteligentním elektroměrem budou ve skutečnosti napájeny nejprve ze solární výroby, poté z baterie v případě nedostatečné solární výroby a následně z veřejné elektrické sítě, pokud se baterie zcela vybije.

Třífázový inteligentní měřič pro solární střídače tak zvyšuje míru vlastní výroby a zvyšuje autonomii domu. Snižuje také možnost poruch střídače v důsledku nesprávného dimenzování spotřebičů připojených k zabezpečenému výstupu střídavého proudu.