Více autonomní

Autonomní

Díky své “otevřené” architektuře dávají hybridní střídače IMEON pro vlastní spotřebu uživatelům a instalatérům možnost volby typu baterií, které chtějí použít, a kapacity úložiště, které chtějí instalovat.

Díky programovatelným nabíjecím proudům od 5 do více než 160 A (5 až 60 A u IMEON 3.6 a 5 až 160 A u IMEON 9.12) je možné ke střídačům IMEON připojit akumulátorové baterie s kapacitou od 5 kWh do více než 100 kWh. Každou instalaci tak lze dimenzovat podle autonomie, kterou si uživatel přeje získat.

Například majitel domu s omezeným rozpočtem, který si jednoduše přeje zajistit vlastní spotřebu a mít k dispozici hodinovou dodávku energie pro své osvětlení v případě výpadku proudu, se může rozhodnout pro baterii s malou kapacitou.

Naopak majitel objektu, který není připojen k distribuční síti a má jen malá rozpočtová omezení, by mohl investovat do bateriové banky, která by mu umožnila 100% autonomii bez nutnosti přidávat generátor.