hall-imeon

Vše v jednom!

Cílem fotovoltaické instalace s vlastní spotřebou je částečně nebo zcela pokrýt potřeby spotřeby energie ve…
add
Více autonomní

Autonomní

Díky své "otevřené" architektuře dávají hybridní střídače IMEON pro vlastní spotřebu uživatelům a instalatérům možnost…
add
Plus sécurisant

Zabezpečení

IMEON je pravděpodobně nejbezpečnější fotovoltaický střídač na trhu. IMEON informuje uživatele a instalatéra o událostech,…
add
Technologie Imeon Over-The-Air

Vzdušnou cestou

Na rozdíl od jiných solárních střídačů na trhu je solární střídač IMEON škálovatelný. Je vybaven…
add
Plus flexible

Flexibilní

Hybridní fotovoltaický střídač IMEON je nejflexibilnější na trhu: vlastní spotřeba, záložní zdroj, izolované místo, připojení…
add
Plus connecté

Připojeno

Hybridní střídač IMEON je kromě funkcí spojených s přeměnou energie součástí rodiny připojených objektů. S…
add