Imeon app grid export control

GRID EXPORT CONTROL

Tato aplikace umožňuje jediným kliknutím povolit, omezit nebo zakázat dodávku energie do veřejné distribuční sítě.

Aplikace « Grid Export Control », integrovaná do operačního systému IMEON OS ONE, je skutečnou novinkou vyvinutou společností IMEON ENERGY a je zdarma k dispozici uživatelům, kteří mají hybridní střídač IMEON.

Předpisy týkající se dodávek energie do veřejné distribuční sítě se v jednotlivých zemích liší. Některé země ji povolují, jiné zakazují, další vyžadují omezení výkonu a některé zdaňují exportovanou přebytečnou elektřinu. V některých zemích vlády raději podporují zvýšenou vlastní spotřebu dotováním instalace baterií, které omezují dopad solárních zařízení na rovnováhu sítě, protože úložiště umožňuje vyhlazovat křivku zatížení vybaveného místa. Z finančního hlediska je nyní v mnoha zemích zajímavější přidávat baterie než dodávat energii, protože úspory generované na jednu dodanou kWh jsou vyšší než zisk za jednu kWh přebytku prodanou dodavateli energie.

Aby byl výrobek v souladu s místními předpisy, vyvinula společnost IMEON ENERGY aplikaci « Grid Export Control », která umožňuje instalatérům a/nebo uživatelům hybridních střídačů IMEON naprogramovat jejich instalaci podle norem platných v jejich zemi.

V závislosti na provedeném nastavení může být vývoz energie do veřejné elektrické sítě zcela zakázán, omezen na určitý výkon (W) nebo povolen. V režimu Smart-Grid, což je výchozí nastavení střídačů IMEON, je povoleno dodávat elektřinu do sítě. V tomto případě střídač nejprve napájí provozní zařízení, poté, pokud je přebytek výroby, se použije k dobíjení baterie a nakonec, pokud je stále přebytek elektřiny, se odešle do sítě. V případě, že není povolena injekce energie, účinnost vnitřní elektroniky zařízení IMEON se automaticky sníží, aby se omezila výroba solární energie na výkon potřebný k zásobování spotřebitelů a nabíjení baterií.

Společnost IMEON ENERGY není jen výrobcem hybridních solárních střídačů, ale neustále vyvíjí nové aplikace a pracuje na tématech souvisejících s umělou inteligencí, aby zlepšila výkon svých řešení a spokojenost uživatelů hybridních střídačů IMEON.

Kontaktujte nás pro více informací o našich aplikacích.